Työelämän lait

Lagstiftningen som skall hållas tillgänglig på arbetsplatsen - lätt och snabbt, alltid uppdaterad.

Skicka information om Työelämän lait –servicen

Vi samlar, förvarar eller ger ut ingen information i denna blankett. E-postadressen visas endast för mottagaren.

Obligatorisk information

Tipsare

Mottagaren

Du skickar en länk till työelämänlait.fi

Vi ber dig lägga märke till att detta meddelande inte kan besvaras.

 

Edita Lakitieto Ab
PB 700, 00043 EDITA

Kundservice: tyoelamanlait@edita.fi, tfn 020 450 2040.