‹ Förstasidan

Työelämän lait

Lagstiftning som ska hållas tillgänglig på arbetsplatsen och andra viktiga författningar för arbetslivet – i ett modernt, alltid uppdaterat format

Arbetslagstiftningen ändras hela tiden. Med tjänsten Työelämän lait har arbetsplatsen alltid tillgång till uppdaterad information om den lagstiftning som ska hållas tillgänglig på arbetsplatsen och om andra viktiga författningar om alla branscher. I tjänsten finns författningar om olika branscher. Eftersom innehållet uppdateras varje vecka, har din arbetsplats alltid tillgång till rätt lagstiftning. 

Med hjälp av tjänsten sköter du dina lagstadgade skyldigheter tillförlitligt och högkvalitativt. Tjänsten är också en perfekt informationskälla och handbok om anställningsförhållanden för alla chefer samt HR- och företagsledningen, HR-experter, personer som arbetar med arbetarskydd och förtroendemän.

Työelämän lait är en databank om arbetslivet som täcker varje arbetsplats och uppdateras hela tiden, och den är avsedd för hela organisationen. Via den har alla tillgång till de författningar som behövs på arbetsplatsen, och samtidigt sköts ärendena lagenligt.

Du beställer Työelämän lait smidigt och snabbt för hela organisationen

 • Tjänsten är lätt att tillhandahålla för hela personalen, även på flera verksamhetsställen.
 • Lätt att börja använda – du kan också få tillgång till tjänsten utan användarnamn.
 • Työelämän lait kan också läsas med mobila enheter.

Mycket omfattande innehåll – även en hel del branschvisa författningar

 • Tjänsten Työelämän lait innehåller lagstiftning för alla branscher som ska hållas tillgänglig och andra författningar relaterade till anställningsförhållanden och arbetsmiljön. Tjänsten innehåller författningar avseende flera branscher och en hel massa reglering avseende arbetarskyddet, inklusive särskilda författningar om olika branscher.
 • Innehållet finns på både finska och svenska. Du kan byta språk när som helst.

Tjänsten Työelämän lait garanterar att din arbetsplats alltid har tillgång till rätt och uppdaterad lagstiftning

 • Arbetsgivarens ansvar för tillgången till författningarna är lätt undanstökat och du behöver inte hela tiden tänka på saken.
 • Tjänsten är en utmärkt källa för information om både författningar och rättspraxis avseende anställningsfrågor för organisationens chefer, ledning och förtroendevalda.
 • Via rättspraxis får du veta hur lagar har tolkats och tillämpats i olika fall.
 • Du håller dig à jour om ändringar, eftersom du ser aktuella ändringar på förstasidan.
 • Tjänsten ger en bra bild av företaget till medarbetare, förtroendevalda och chefer, eftersom den underlättar vardagen och sparar tid. Högklassiga tjänster är en del av en positiv arbetsgivarbild.

I den lättanvända tjänsten hittar du helt säkert den information du behöver

Tjänsten har en klar struktur och bra sökfunktioner. Eftersom information på olika nivåer har framhävts visuellt får du en klarare överblick av innehållet. Dessutom är tjänsten strukturerad enligt ämnesområde, så du hittar snabbt det du söker. Ämnesområdena fungerar som en innehållsförteckning. På förstasidan kan du följa med de färskaste ändringarna och redaktionens puffar.

Huvudsakliga ämnesområden:

 • Arbetsavtal, samarbete, jämställdhet och integritet
 • Arbetstid, semester och ledigheter
 • Arbetarskydd och övervakning
 • Hälsovård, yrkessjukdomar och olycksfallsförsäkring
 • Unga arbetstagare

I avsnittet om lagstiftning hittar du de viktiga författningarna om arbetslivet i ett lättläst format. Här finns också kommentarer av redaktionen, hänvisningar till annan lagstiftning, referenser till rättsfall och terminologi. Eftersom lagarna är uppdaterade kan du vara säker på att uppgifterna är korrekta. Rättsfallen i avsnittet om rättspraxis visar hur lagar tillämpats och hur rättsfall har avgjorts.

De effektiva sökfunktionerna omfattar hela materialet och all terminologi. Förutom med juridiska termer kan du också använda talspråkliga uttryck i sökningen. Om du till exempel söker information med sökordet sommarsemester lotsar tjänsten dig till rätt avsnitt om semestrar.

Beställning

Det går smidigt och snabbt att börja använda tjänsten Työelämän lait. Du får tillgång till den också utan användarnamn om du vill. Du kan också få tjänsten med personliga användarnamn.

Beställ på tyoelamanlait.fi eller fyll i intresseanmälan.
Du kan också kontakta kundtjänsten eller försäljningen.

Vi svarar gärna på alla dina frågor om tjänsten.

Työelämän lait kundtjänst
tyoelamanlait@edita.fi
tfn 020 450 05 (vardagar 9–16)

Försäljningschef Petri Rissanen
petri.rissanen@edita.fi, tfn 020 450 2221

Försäljningschef Kari Nurmio
kari.nurmio@edita.fi, tfn 020 450 2518

Kundservice

Vi svarar gärna på frågor angående servicen.

Kundservice: asiakaspalvelu.lakitieto@edita.fi
tfn 020 450 05
Öppet mån kl. 9–16 och tis–fre kl. 8–16.

Avvikande öppettider:

 • Dagen före julafton och mellandagarna öppet kl. 10–14.
 • Midsommarafton, julafton, nyårsafton och söckenhelger stängt.